Služby

Sme pripravení pre vás zabezpečiť komplexné služby v súvislosti s nasadením, prevádzkou a údržbou systémov MIREL. V prípade systémov MIREL zabezpečujeme nasledovné oblasti:

Naše služby

Technická podpora pri zavádzaní systémov MIREL
Záručný a pozáručný servis zariadení
Školenia na systémy MIREL
Servis systémov na koľajach

Homologizácia železničných vozidiel

Táto služba je priamo závislá od technických špecifikácií a existujúcich povolení vozidla. Pri homologizácii poskytujeme celý rad činností nevyhnutných na preukázanie a overenie zlučiteľnosti lokomotívy s národným železničným systémom.
Prevedieme vás celým procesom od zhromaždenia potrebnej dokumentácie, predloženia technických skúšok cez komunikáciu s úradmi až po záverečné schválenie a vydanie osvedčenia pre prevádzku železničného vozidla.

Pomôžeme vám s povolením na:

Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Kontaktujte nás
na tel. č. +421 2 323 321 01-03
alebo na servis@hmh.sk

Naše produkty

Ponúkame široké portfólio produktov pre zaistenie bezpečnosti v koľajovej doprave. Produkty sú výsledkom nášho know-how a vlastnej kvalitnej výroby. Pozrite si celé produktové portfólio MIREL.