Služby

Sme pripravení pre vás zabezpečiť komplexné služby v súvislosti s nasadením, prevádzkou a údržbou systémov MIREL. V prípade systémov MIREL zabezpečujeme nasledovné oblasti:

Naše služby

technicka podpora pri zavadzani produktov | MIREL | HMH
Technická podpora pri zavádzaní systémov MIREL
Služby uvádzania systémov MIREL do prevádzky
ZARUCNY A POZARUCNY SERVIS | HMH | MIREL
Záručný, pozáručný servis a údržba systémov MIREL
školenia na systémy MIREL | HMH
Školenia na systémy MIREL

Homologizácia železničných vozidiel

Táto služba je priamo závislá od technických špecifikácií a existujúcich povolení vozidla. Pri homologizácii poskytujeme celý rad činností nevyhnutných na preukázanie a overenie zlučiteľnosti lokomotívy s národným železničným systémom.

Prevedieme vás celým procesom od zhromaždenia potrebnej dokumentácie, predloženia technických skúšok, cez komunikáciu s úradmi až po záverečné schválenie a vydanie osvedčenia pre prevádzku železničného vozidla.

Pomôžeme vám s povolením na:

Katalógové listy služieb

Logo MIREL | Produkt HMH

Technická podpora pri zavádzaní systémov MIREL

VYSVZ1
2747VZ1
Služby integrácie vlakového zabezpečovača MIREL VZ1
VYSRM1
2758RM1
Služby integrácie registračného rýchlomeru MIREL RM1
VYSRM2
2748RM2
Služby integrácie integrovaného palubného systému MIREL RM2
VYSSOL
2926SOL
Služby integrácie systému ochrán MIREL SOL
VYSHM
2744M
Služby homologizácie železničných vozidiel

Služby uvádzania systémov MIREL do prevádzky

SESVZ1.Z2
3057VZ1
Servisné služby vlakového zabezpečovača MIREL VZ1
SESRM1.Z2
3059RM1
Servisné služby registračného rýchlomeru MIREL RM1
SESRM2.Z2
3061RM2
Servisné služby integrovaného palubného systému MIREL RM2
SESSOL.Z2
3063SOL
Servisné služby systému ochrán MIREL SOL

Služby monitorovania vozidiel

CX3
3117CONIX
Služby implementácie systému MIREL CONIX
LX3
3127LANIX
Služby implementácie systémov MIREL LANIX

Záručný, pozáručný servis a údržba systémov MIREL

SESVZ1
3058VZ1
Servisné služby vlakového zabezpečovača MIREL VZ1
SESVZ1.D4
3005VZ1
Servisné služby vlakového zabezpečovača MIREL VZ1
SESVZ1.UP
3134VZ1
Servisné služby vlakového zabezpečovača MIREL VZ1
SESRM1
3006RM1
Servisné služby registračného rýchlomeru MIREL RM1
SESRM1.D4
3060RM1
Servisné služby registračného rýchlomeru MIREL RM1
SESRM1.UP
3133RM1
Servisné služby registračného rýchlomeru MIREL RM1
SESRM2
3007RM2
Servisné služby integrovaného palubného systému MIREL RM2
SESRM2.D4
3062RM2
Servisné služby integrovaného palubného systému MIREL RM2
SESRS350
3011RS350
Servisné služby riadiaceho systému MIREL RS350
SESRS350.D4
3069RS350
Servisné služby riadiaceho systému MIREL RS350
SESRS361
3012RS361
Servisné služby riadiaceho systému MIREL RS361
SESRS361.D4
3068RS361
Servisné služby riadiaceho systému MIREL RS361
SESRS363
3013RS363
Servisné služby riadiaceho systému MIREL RS363
SESRS363.D4
3070RS363
Servisné služby riadiaceho systému MIREL RS363
SESRS812
3009RS812
Servisné služby riadiaceho systému MIREL RS812
SESRS812.D4
3065RS812
Servisné služby riadiaceho systému MIREL RS812
SESRS813
3010RS813
Servisné služby riadiaceho systému MIREL RS813
SESRS813.D4
3066RS813
Servisné služby riadiaceho systému MIREL RS813
SESSOL
3008SOL
Servisné služby systému ochrán MIREL SOL
SESSOL.D4
3064SOL
Servisné služby systému ochrán MIREL SOL
SESVZT
2817VZT
Servisné služby testeru systémov MIREL VZT
SESVZT.D4
3067VZT
Servisné služby testeru systémov MIREL VZT

Školenia na systémy MIREL

SKOL
2929M
Služby školení na systémy MIREL VZ1
SKOL
2850M
Služby školení na systémy MIREL RM1 a MIREL RM2
SKOL
2851M
Služby školení na riadiace systémy MIREL
SKOL
2854M
Služby školení na systémy MIREL SOL
SKOL
2855M
Služby  školení na diagnostiku a konfiguráciu systémov MIREL
Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Naše produkty

Ponúkame široké portfólio produktov pre zaistenie bezpečnosti v koľajovej doprave. Produkty sú výsledkom nášho know-how a vlastnej kvalitnej výroby. Pozrite si celé produktové portfólio MIREL.