Produkty

Zabezpečovacie systémy

Registračné a indikačné systémy

Riadiace systémy

Spolupracujúce zariadenia MIREL

Hlavné výhody produktov MIREL:

Zabezpečovacie systémy

Výhody

Vysoká kompatibilita
Dlhá životnosť a odolnosť
Modulové rozšírenie
Nízke náklady a servis
V HMH sa zaoberáme vývojom, výrobou a servisom zabezpečovacích systémov už od roku 1999. Hlavným produktom je náš vlakový zabezpečovač MIREL VZ1, ktorý sme prvýkrát nasadili na rušne radu 350 na Slovensku a v Českej republike. Následne sme do systému integrovali špecifické funkcie pre prevádzku na železničných tratiach v Maďarsku a v Poľsku.
V súčasnosti je vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 prevádzkovaný na tratiach Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. MIREL VZ1 je jediný zabezpečovač, ktorý je schopný prepínať národne systémy LS, EVM a SHP jedným rozhraním ETCS. Vytvorili sme tak unikátny systém, ktorý v strednej Európe nemá konkurenciu. Svedčia o tom spokojní zákazníci a stovky lokomotív, ktoré jazdia s MIREL VZ1.

Vo firme spĺňame všetky platné európske normy pre oblasť zabezpečovacích systémov, a to najmä STN EN 50126, STN EN 50129, STN EN 50128 a STN EN 50159-2.

Registračné a indikačné systémy

Výhody

Úroveň bezpečnosti SIL4
Bezúdržbové zariadenie
Škálovateľnosť – modularita
Dlhá životnosť
V oblasti registračných systémov sme vyvinuli ako prvý systém MIREL RM1, ktorý v sebe spája funkcie merania a indikácie rýchlosti s funkciou registrácie technologických údajov. Pre potreby registrácie údajov umožňuje MIREL RM1 komunikáciu s inými systémami MIREL (vlakový zabezpečovač, riadiace systémy).
Aktuálna verzia je moderný integrovaný palubný systém MIREL RM2. Ten dokáže merať okamžitú rýchlosť, prejdenú dráhu, kontroluje bdelosť rušňovodiča a ďalšie údaje potrebné k bezpečnému priebehu jazdy. Takisto komunikuje s ostatnými systémami MIREL.

Riadiace systémy

MIREL RS350 bol náš pôvodný riadiaci systém vyvinutý v roku 1996, ktorý sa stal základom pre nový systém MIREL. Navrhli a prispôsobili sme ho na náročné prevádzkové podmienky v koľajovej doprave s dôrazom na maximálnu spoľahlivosť. Systém modulov MIREL sme neustále modernizovali a rozširovali o nové funkcie. Na základe hardvérových a softvérových modulov systému MIREL je tak možné efektívne navrhnúť riadiaci systém pre konkrétnu aplikáciu.
Riadiace systémy skonštruované na báze MIREL pre jednotlivé rušne sú nevyhnutné pre správnu funkciu lokomotívy a prepojenie ich technológie s rušňovodičom. Tieto elektronické číslicové systémy sú určené pre použitie na jednotlivých železničných motorových vozňoch ako nadradené riadiace systémy pre ostatné funkčné celky lokomotívy . V súčasnosti prevádzkujeme tieto riadiace systémy:

MIREL RS350

riadiaci systém pre dvojsystémové elektrické rušne radu 350

MIREL RS361

riadiaci systém pre dvojsystémové elektrické rušne radu 361

MIREL RS363

riadiaci systém pre dvojsystémové elektrické rušne radu 363

MIREL RS812

riadiaci systém pre motorové vozne radu 812

MIREL RS813

riadiaci systém pre motorové jednotky radu 813

Spolupracujúce zariadenia MIREL

Naši inžinieri neustále vyvíjajú nové spolupracujúce zariadenia k systémom MIREL, ako aj produkty pre prevádzku a údržbu. Produkty MIREL tak pri spoločnej konfigurácii vytárajú optimálny pomer kvality a spoľahlivosti. Zároveň tak vieme garantovať správnu funkčnosť zariadení a ich nastavenie.

K najvýznamnejším spolupracujúcim zariadeniam z dielne HMH patria:

MIREL IRC

snímač otáčok nápravy koľajového vozidla

MIREL SN

snímač kódu z traťovej infraštruktúry

MIREL STB

funkčná brána MIREL STB vlakového zabezpečovača MIREL VZ1

MIREL BB

registračné zariadenie

Katalógové listy produktov

MIREL BB
Registračné zariadenie
MIREL ATM
Univerzálny prenosový modul
MIREL BBC
Komunikačná brána BMSP
DD72
Pripojovací konektor základnych jednotiek
MIREL DSM
Dispečing systémov MIREL
MIREL EXIO
Rozširujúce zariadenie systémov MIREL
MIREL GO
Modul galvanického oddelenia
MIREL HMIM
Palubný terminál
MIREL IRC
Snímač otáčania nápravy
MIREL IRCT
Tester MIREL IRCT
MIREL KBD
Univerzálna súčasť systému MIREL
MIREL LCM
Komunikačná brána
MIREL LSM
Brána lokalizácie a synchronizácie
MIREL MAP
Manažér aplikácií
MIREL MAP (HMH)
Manažér aplikácií MIREL MAP
MIREL PC
Kontrolný modul
MIREL RM1
Registračný rýchlomer
RM1IN
Indikačná jednotka registračného rýchlomeru MIREL RM1
RM1ID
Identifikačná jednotka registračného rýchlomera MIREL RM1
RM1ZJ
Základná jednotka registračného rýchlomera MIREL RM1
MIREL RM2
Integrovaný palubný systém
RM2IN.1
Indikačná jednotka integrovaného palubného systému MIREL RM2
RM2IN.2
Indikačná jednotka integrovaného palubného systému MIREL RM2
RM2IN.S
Indikačná jednotka integrovaného palubného systému MIREL RM2
RM2ID
Identifikačná jednotka integrovaného palubného systému MIREL RM2
RM2ZJ
Základná jednotka integrovaného palubného systému MIREL RM2
MIREL RS361
Riadiaci systém
RS361ZJ
Základná jednotka riadiaceho systému MIREL
MIREL RS363
Riadiaci systém
MIREL RS813
Riadiaci systém
RS813IP
Informačný panel riadiaceho systému MIREL RS813
RS813IPT
Indikátor pomerného ťahu riadiaceho systému MIREL RS813
RS813ZJ
Základná jednotka riadiaceho systému MIREL RS813
SESVZT
Servisné služby testeru systémov MIREL VZT
MIREL SHP
Vlakový zabezpečovač
MIREL SHPA
Detektor traťových elektromagnetov systému MIREL SHP
SHPANO
Nosič detektora traťových elektromagnetov systému MIREL SHP
MIREL SHPE, SHPZJ
Vyhodnocovacia a kontrolná jednotka systému MIREL SHP
MIREL SN
Snímač signálu z traťovej infraštruktúry
SNNO
Nosič snímača signálu z traťovej infraštruktúry MIREL SN
MIREL SOL
Systém ochrán
SOLZJ
Základná jednotka systému ochrán MIREL SOL
MIREL SPIO
Komunikačná brána
SPIOSK
Spojovací kábel ku komunikačnej bráne MIREL SPIO
MIREL SR
Magnetický snímač otáčok
MIREL STB
Funkčná brána MIREL STB vlakového zabezpečovača MIREL VZ1
MIREL SVS
Systémový výrobný štítok
MIREL TZJ
Tester systémov MIREL TZJ
VYSHM
Služby homologizácie železničných vozidiel
VYSRM1
Služby integrácie registračného rýchlomeru 
VYSRM2
Služby integrácie integrovaného palubného systému
VYSVZ1
Služby integrácie vlakového zabezpečovača
MIREL VZ1
Vlakový zabezpečovač
VZ1HP
Húkačka vlakového zabezpečovača MIREL VZ1
VZ1NO
Návestný opakovač vlakového zabezpečovača MIREL VZ1
VZ1ZJ
Základná jednotka vlakového zabezpečovača MIREL VZ1
VZ1ZJSET
Rozšírená zostava základnej jednotky vlakového zabezpečovača MIREL VZ1
MIREL VZT
Tester systémov MIREL VZT.3
MIREL VZT
Tester systémov MIREL VZT.4

Máte záujem o niektorý
z našich produktov?

Kontaktujte nás
na tel. č. +421 2 323 321 01-03
alebo na obchod@hmh.sk

Naše služby

Sme pripravení pre vás zabezpečiť komplexné služby v súvislosti s nasadením, prevádzkou a údržbou systémov MIREL. V prípade systémov MIREL zabezpečujeme nasledovné oblasti: