Produkty

HMH | PRIEMYSELNA AUTOMATIZACIA | MIREL

Zabezpečovacie systémy

HMH | PRIEMYSEL | AUTOMATIZACIA | MIREL

Registračné a indikačné systémy

HMH | PRIEMYSEL | AUTOMATIZACIA | MIREL

Riadiace systémy

HMH | PRIEMYSEL | AUTOMATIZACIA | MIREL

Spolupracujúce zariadenia MIREL

HMH | PRIEMYSEL | AUTOMATIZACIA | DOPRAVA | MIREL

Hlavné výhody produktov MIREL:

Zabezpečovacie systémy

Výhody

Vysoká kompatibilita
Dlhá životnosť a odolnosť
Modulové rozšírenie

Nízke náklady na servis

V HMH sa zaoberáme vývojom, výrobou a servisom zabezpečovacích systémov už od roku 1999. Hlavným produktom je náš vlakový zabezpečovač MIREL VZ1, ktorý sme prvýkrát nasadili na rušne radu 350 na Slovensku a v Českej republike. Následne sme do systému integrovali špecifické funkcie pre prevádzku na železničných tratiach v Maďarsku a v Poľsku.
V súčasnosti je vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 prevádzkovaný na tratiach Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. MIREL VZ1 je jediný zabezpečovač, ktorý je schopný prepínať národne systémy LS, EVM a SHP jedným rozhraním ETCS. Vytvorili sme tak unikátny systém, ktorý v strednej Európe nemá konkurenciu. Svedčia o tom spokojní zákazníci a stovky lokomotív, ktoré jazdia s MIREL VZ1.

Vo firme spĺňame všetky platné európske normy pre oblasť zabezpečovacích systémov, a to najmä STN EN 50126, STN EN 50129, STN EN 50128 a STN EN 50159-2.

MIREL VZ1

Registračné a indikačné systémy

Výhody

Úroveň bezpečnosti SIL4
Bezúdržbové zariadenie
Škálovateľnosť – modularita
Dlhá životnosť
V oblasti registračných systémov sme vyvinuli ako prvý systém MIREL RM1, ktorý v sebe spája funkcie merania a indikácie rýchlosti s funkciou registrácie technologických údajov. Pre potreby registrácie údajov umožňuje MIREL RM1 komunikáciu s inými systémami MIREL (vlakový zabezpečovač, riadiace systémy).
Aktuálna verzia je moderný integrovaný palubný systém MIREL RM2. Ten dokáže merať okamžitú rýchlosť, prejdenú dráhu, kontroluje bdelosť rušňovodiča a ďalšie údaje potrebné k bezpečnému priebehu jazdy. Takisto komunikuje s ostatnými systémami MIREL.

MIREL RM2

Riadiace systémy

MIREL RS350 bol náš pôvodný riadiaci systém vyvinutý v roku 1996, ktorý sa stal základom pre nový systém MIREL. Navrhli a prispôsobili sme ho na náročné prevádzkové podmienky v koľajovej doprave s dôrazom na maximálnu spoľahlivosť. Systém modulov MIREL sme neustále modernizovali a rozširovali o nové funkcie. Na základe hardvérových a softvérových modulov systému MIREL je tak možné efektívne navrhnúť riadiaci systém pre konkrétnu aplikáciu.
Riadiace systémy skonštruované na báze MIREL pre jednotlivé rušne sú nevyhnutné pre správnu funkciu lokomotívy a prepojenie ich technológie s rušňovodičom. Tieto elektronické číslicové systémy sú určené pre použitie na jednotlivých železničných motorových vozňoch ako nadradené riadiace systémy pre ostatné funkčné celky lokomotívy . V súčasnosti prevádzkujeme tieto riadiace systémy:

MIREL RS350

riadiaci systém pre dvojsystémové elektrické rušne radu 350

MIREL RS361

riadiaci systém pre dvojsystémové elektrické rušne radu 361

MIREL RS363

riadiaci systém pre dvojsystémové elektrické rušne radu 363

MIREL RS812

riadiaci systém pre motorové vozne radu 812

MIREL RS813

riadiaci systém pre motorové jednotky radu 813

Spolupracujúce zariadenia MIREL

Naši inžinieri neustále vyvíjajú nové spolupracujúce zariadenia k systémom MIREL, ako aj produkty pre prevádzku a údržbu. Produkty MIREL tak pri spoločnej konfigurácii vytárajú optimálny pomer kvality a spoľahlivosti. Zároveň tak vieme garantovať správnu funkčnosť zariadení a ich nastavenie.

K najvýznamnejším spolupracujúcim zariadeniam z dielne HMH patria:

MIREL IRC

snímač otáčok nápravy koľajového vozidla

MIREL SN

snímač kódu z traťovej infraštruktúry

MIREL STB

funkčná brána MIREL STB vlakového zabezpečovača MIREL VZ1

MIREL BB

registračné zariadenie

Katalógové listy produktov

Zabezpečovacie systémy

MIREL VZ1
1157VZ1
Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1
MIREL SHP
2472SHP
Vlakový zabezpečovač MIREL SHP
VZ1ZJ
1092VZ1
Základná jednotka vlakového zabezpečovača MIREL VZ1
VZ1ZJSET
2883VZ1
Rozšírená zostava základnej jednotky vlakového zabezpečovača MIREL VZ1
VZ1NO
1103VZ1
Návestný opakovač vlakového zabezpečovača MIREL VZ1
VZ1HP
1104VZ1
Húkačka vlakového zabezpečovača MIREL VZ1

Registračné a indikačné systémy

MIREL RM1
1158RM1
Registračný rýchlomer MIREL RM1
MIREL RM2
1988RM2
Integrovaný palubný systém MIREL RM2
RM1ZJ
1159RM1
Základná jednotka registračného rýchlomera MIREL RM1
RM1IN
1160RM1
Indikačná jednotka registračného rýchlomeru MIREL RM1
RM1ID
1161RM1
Identifikačná jednotka registračného rýchlomera MIREL RM1
RM2ZJ
1989RM2
Základná jednotka integrovaného palubného systému MIREL RM2
RM2IN.1
2868RM2
Indikačná jednotka integrovaného palubného systému MIREL RM2
RM2IN.2
2866RM2
Indikačná jednotka integrovaného palubného systému MIREL RM2
RM2IN.S
2068RM2
Indikačná jednotka integrovaného palubného systému MIREL RM2
RM2ID
2069RM2
Identifikačná jednotka integrovaného palubného systému MIREL RM2

Riadiace systémy a systémy ochrán

MIREL RS813
1846RS813
Riadiaci systém MIREL RS813
MIREL RS361
2159RS361
Riadiaci systém MIREL RS361
MIREL RS363
2160RS363
Riadiaci systém MIREL RS363
MIREL SOL
1877SOL
Systém ochrán MIREL SOL
RS813ZJ
1946RS813
Základná jednotka riadiaceho systému MIREL RS813
RS813IP
1947RS813
Informačný panel riadiaceho systému MIREL RS813
RS813IPT
1948RS813
Indikátor pomerného ťahu riadiaceho systému MIREL RS813
RS361ZJ
2158RS361
Základná jednotka riadiaceho systému MIREL RS361, MIREL RS363
SOLZJ
2156SOL
Základná jednotka systému ochrán MIREL SOL

Univerzálne a spolupracujúce zariadenia

MIREL BB
1162RM1
Registračné zariadenie MIREL BB
MIREL BBC
1384M
Komunikačná brána MIREL BBC
MIREL BPED
3268VZ1
Bdelostný pedál MIREL BPED
MIREL EXIO
1739M
Rozširujúce zariadenie systémov MIREL EXIO
MIREL GO
2398M
Modul galvanického oddelenia MIREL GO
MIREL HMIM
2157M
Palubný terminál MIREL HMIM
MIREL IRC
1111M
Snímač otáčania nápravy MIREL IRC
MIREL KBD
2163M
Klávesnica / indikácia MIREL KBD
MIREL LCM
1956M
Komunikačná brána MIREL LCM
MIREL LSM
2022M
Brána lokalizácie a synchronizácie MIREL LSM
MIREL PC
2213M
Kontrolný modul MIREL PC
MIREL PSU
3153M
Univerzálna napájacia jednotka MIREL PSU
MIREL SHPA
2534SHP
Detektor traťových elektromagnetov systému MIREL SHP
MIREL SHPE, SHPZJ
2535SHP
Vyhodnocovacia a kontrolná jednotka systému MIREL SHP
MIREL SN
1105VZ1
Snímač signálu z traťovej infraštruktúry MIREL SN
MIREL SPIO
1106SPIO
Komunikačná brána MIREL SPIO
MIREL SR
2129M
Magnetický snímač otáčok MIREL SR
MIREL ST
1108M
Snímač tlaku MIREL ST
MIREL STB
1299VZ1
Funkčná brána MIREL STB vlakového zabezpečovača MIREL VZ1

Montážny a spojovací materiál

DD72
1107M
Pripojovací konektor základných jednotiek
SHPANO
2806SHP
Nosič detektora traťových elektromagnetov systému MIREL SHP
SNNO
1110VZ1
Nosič snímača signálu z traťovej infraštruktúry MIREL SN
SPIOSK
1109SPIO
Spojovací kábel ku komunikačnej bráne MIREL SPIO

Nástroje na servis a údržbu systémov

MIREL ATM
2684MAP
Univerzálny prenosový modul MIREL ATM
MIREL MAP
2296MAP
Manažér aplikácií MIREL MAP
MIREL VZT
1896VZT
Tester systémov MIREL VZT.3
MIREL VZT
2338VZT
Tester systémov MIREL VZT.4
MIREL TZJ
2631M
Tester systémov MIREL TZJ
MIREL IRCT
1899IRCT
Tester MIREL IRCT
MIREL TZJU
2984TZJU
Univerzálny tester základných jednotiek MIREL TZJU

Máte záujem o viac informácií o našich produktoch?

Naše služby

Sme pripravení pre vás zabezpečiť komplexné služby v súvislosti s nasadením, prevádzkou a údržbou systémov MIREL. V prípade systémov MIREL zabezpečujeme nasledovné oblasti: