Referencie

Vďaka svojmu dlhoročnému úspešnému pôsobeniu na domácom aj zahraničnom trhu má spoločnosť HMH vybudovanú početnú a stabilnú klientsku základňu.
Referencie OBB | HMH | MIREL
Referencie ALSTOM | HMH | MIREL
Referencie SIEMENS | HMH | MIREL
Referencie BOMBARDIER | HMH | MIREL
Referencie PREROV | HMH | MIREL
Referencie DB | HMH | MIREL
Referencie PKP CARGO | HMH | MIREL
Referencie STADLER | HMH | MIREL
Referencie ZSR | HMH | MIREL
Referencie ZSS | HMH | MIREL
Referencie AKIEM | HMH | MIREL
Referencie CZ LOKO | HMH | MIREL
Referencie NEWAG | HMH | MIREL
Referencie ZOS VRUTKY | HMH | MIREL
Referencie ZOS ZVOLEN | HMH | MIREL
Referencie OBB | HMH | MIREL
Referencie ALSTOM | HMH | MIREL
Referencie SIEMENS | HMH | MIREL
Referencie BOMBARDIER | HMH | MIREL
Referencie BOMBARDIER | HMH | MIREL
Referencie PREROV | HMH | MIREL
Referencie DB | HMH | MIREL
Referencie BOMBARDIER | HMH | MIREL
Referencie PKP CARGO | HMH | MIREL
Referencie STADLER | HMH | MIREL
Referencie ZSR | HMH | MIREL
Referencie ZSS | HMH | MIREL
Referencie ZSS | HMH | MIREL
Referencie AKIEM | HMH | MIREL
Referencie CZ LOKO | HMH | MIREL
Referencie ZOS ZVOLEN | HMH | MIREL
Referencie NEWAG | HMH | MIREL
Referencie ZOS VRUTKY | HMH | MIREL
Referencie ZOS ZVOLEN | HMH | MIREL
Chcete aj vy patriť medzi našich klientov?
Kontaktujte nás na tel. č. +421 2 323 321 01-03 alebo na obchod@hmh.sk

Naše produkty

Ponúkame široké portfólio produktov pre zaistenie bezpečnosti v koľajovej doprave. Produkty sú výsledkom nášho know how a vlastnej kvalitnej výroby. Pozrite si celé produktové portfólio MIREL.